LIW & CIECHANOWIEC

Liw. Muzeum/Zbrojownia. Zakonserwowane ruiny gotyckiego zamku książąt mazowieckich wzniesionego w XV wieku jako strażnica graniczna wschodniego Mazowsza. W odbudowanym dworze dawnej kancelarii starostwa liwskiego oraz zamkowej wieży bramnej ma swoją siedzibę muzeum historyczne z m.in. kolekcją broni i uzbrojenia z różnych epok, obrazy i grafiki o tematyce batalistycznej oraz galerię XVII/XVII wiecznych portretów sarmackich. W programie: Zwiedzanie z przewodnikiem ekspozycji muzealnej. Po wizycie w Muzeum pospacerujemy po przykościelnym parku obsadzonego rzadkimi gatunkami drzew z „sentencjami ekologicznymi”, które zostały umieszczone przy każdym drzewie.

Ciechanowiec. Muzeum Rolnictwa. Muzeum wraz ze skansenem jest malowniczo usytuowane na terenie XIX wiecznego zespołu pałacowo/parkowego. Całość otacza park krajobrazowy z ponad 100 gatunkami drzew i krzewów. W programie:

  • w pałacowych salach obejrzymy ekspozycję nawiązującą swym klimatem do zasobnego domu ziemiańskiego i mieszczańskiego z przełomu XIX i XX wieku,
  • spacerując po skansenie zobaczymy przykłady małej i dużej, dawnej architektury wiejskiej z pogranicza Mazowsza i Podlasia, w tym, m.in.: drewniane chałupy, wyposażone zagrody, dworki, kościółki, młyny czy wiatraki,
  • w chałupach prezentowane są zbiory etnograficzne ilustrujące życie codzienne mieszkańców wsi i dawne rzemiosło wiejskie, zaś w zagrodach hodowane są zwierzęta gospodarskie rodzimych ras, które „ożywiają” obejścia,
  • odwiedzimy jedyne w Polsce Muzeum Pisanki, liczące ponad 1000, niekiedy bardzo oryginalnych pisanek z różnych zakątków świata,
  • obejrzymy kolekcję maszyn i narzędzi rolniczych od drewnianego pługa po nowoczesny kombajn,
  • poznamy historię upraw roślin gospodarskich oraz historię chowu i hodowli zwierząt,
  • prześledzimy rozwój weterynarii na przestrzeni lat,
  • poznamy tradycje zielarskie połączone z obejrzeniem tematycznej wystawy oraz poletek uprawnych roślin zdatnych do zażycia lekarskiego.
  • po „trudach zwiedzania” Pokaz Wędzenia Kiełbasy w zabytkowej wędzarni dworskiej z XIX wieku połączony z degustacją

Zobacz również: