Śladami bohaterów Kamienie na Szaniec

Wycieczka szlakiem bohaterów lektury „Kamienie na Szaniec”

„Kamienie na Szaniec” to książka – legenda.  To historia młodych ludzi, brutalnie rzuconych w wir wojny, których bohaterskie czyny poznają kolejne pokolenia młodzieży od roku 1943, kiedy ukazało się pierwsze wydanie książki. Wycieczka śladami bohaterów lektury „Kamienie na Szaniec”, czyli Zośki, Rudego i Alka, przybliży uczestnikom miejsca, wydarzenia i postacie opisane przez Aleksandra Kamińskiego, jak również pozwoli poznać historię okupowanej Warszawy i jej mieszkańców.

  • Na trasie zwiedzania z przewodniem zobaczymy miejsca związane z akcjami Małego Sabotażu: Plac Unii Lubelskiej – słynna namalowana przez Rudego kotwica na Pomniku Lotnika, Krakowskie Przedmieście – najgłośniejsza akcja Małego Sabotażu, czyli usunięcie niemieckiej tablicy z pomnika Mikołaja Kopernika, Ulica Podwale – opisany w książce pomnik Jana Klińskiego. Plac Marszałka Piłsudskiego, Ogród Saski, Plac Małachowskiego – zerwanie hitlerowskich flag z Gmachu „Zachęty”.
  • Przypomnimy sobie plan i przebieg Akcji Pod Arsenałem, czyli brawurowej akcji odbicia z niemieckiego transportu więźniów z Pawiaka, w tym Janka Bytnara „Rudego”. 
  • Zwiedzimy Muzea: Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy Alei Szucha, dawna siedziba Gestapo, gdzie przesłuchiwany był Jan Bytnar „Rudy”. Muzeum Więzienia Pawiak, gdzie przetrzymywano Rudego, w Muzeum można zobaczyć m.in. pierwsze wydanie „Kamieni na szaniec”. 
  • Odwiedzimy miejsca pamięci: Cmentarz Powązki Wojskowe, miejsce wiecznego spoczynku Zośki, Alka i Rudego oraz autora książki Aleksandra Kamińskiego. 
  • Na życzenie klienta proponujemy dodatkowo płatne karty pracy dla uczestników zwiedzania.
  • Dodatkowo na życzenie klienta Muzeum: Klient dokonuje rezerwacji na zwiedzanie Liceum we własnym zakresie. Muzeum szkolne w Liceum im. Stefana Batorego, do której uczęszczali bohaterowie książki „Kamienie na szaniec” Po muzeum szkolnym oprowadza oddzielny przewodnik. Uwaga! Dyrekcja szkoły ograniczyła możliwość zwiedzania obiektu do 2 wycieczek dziennie. Koszt zwiedzania Muzeum od grupy wynosi 150 zł (jesień 2022). Czas zwiedzania: dodatkowo ok. 1h. Z uwagi na duże zainteresowanie zwiedzaniem, rezerwacje przyjmowane są z dużym wyprzedzeniem.

Informacje dotyczące wycieczki:

✔  Czas trwania: do 5 godzin 

  Zamówienie usługi przewodnika tel.  697 949 726

  E-mail warszawa.gracetour@wp.pl

  Od jesieni 2022 r. Muzeum na Pawiaku i Mauzoleum Walki i Męczeństwa czynne są również we wtorki.

✔ Cennik biletów wstępu do ww. Muzeów:  
– Muzeum na Pawiaku –  10 zł bilet ulgowy, 20 zł bilet normalny.
– Mauzoleum Walki i Męczeństwa – 10 zł bilet ulgowy, 20 zł bilet normalny.

Koszt karty pracy : 5 zł / os

Zapraszamy serdecznie do rezerwacji. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

Uwaga! Przyjmujemy rezerwacje na zwiedzanie od grup zorganizowanych i osób indywidualnych. Nie praktykujemy „przyłączania się” pojedynczych osób do grupy. Nie sprzedajemy biletów na zwiedzanie.

Muzeum Więzienia Pawiak

Muzeum Więzienia Pawiak Pawiak to dawne więzienie śledcze powstałe jeszcze za czasów carskich. W latach 1939-1944 było jednym z głównych więzień Gestapo. Na Pawiaku osadzano osoby zatrzymane w łapankach, członków ruchu oporu i więźniów politycznych. Pawiak był miejscem masowych zbrodni - ogółem rozstrzelano tutaj około 37 tysięcy więźniów, a około 60 tysięcy wysłano stąd do obozów koncentracyjnych i na przymusowe roboty. Zobaczymy tu, m.in. zrekonstruowany niemal w całości korytarz więzienny oddziału VII oraz wiernie odtworzone cele, min. cela kwarantanny i cela śmierci. Uzupełnienie wystawy stanowi duży wybór ikonografii, prasy, wydawnictw konspiracyjnych, dokumentów, plakatów, obwieszczeń władz okupacyjnych, map i szkiców oraz powstałych w więzieniu pamiątek, wierszy i rysunków. Przed Muzeum ustawiono pomnik Drzewa Pawiackiego - kopię słynnego wiązu, na którym rodziny ofiar od 1945 roku umieszczały tabliczki epitafijne.

Aleja Szucha - Mauzoleum Walki i Męczeństwa

Mauzoleum - miejsce pamięci narodowej mieści się w podziemiach obecnego budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej. W okresie okupacji w latach 1939-1944 była tu siedziba niemieckiej policji politycznej - gestapo. W podziemiach budynku znajdowało się więzienie śledcze, gdzie torturowano zatrzymanych, a podczas powstania dokonywano masowych egzekucji Polaków. Po zakończeniu wojny byli więźniowie i mieszkańcy Warszawy traktowali to miejsce jak cmentarz - paląc tu znicze i składając kwiaty. Zobaczyć tu można cele zbiorowe, zwane potocznie "tramwajami", korytarze, cele, izolatki oraz pokój dyżurnego gestapowca. Największe wrażenie robią tu ściany, framugi okien czy podłogi - pokryte oryginalnymi napisami i tekstami wykonanymi przez katowanych tam ludzi.

Podobne wycieczki: