Warszawa czasów PRL

Warszawa zwiedzanie – Warszawa PRL’u

Wycieczka Warszawa komunistyczna, Warszawski socrealizm spacer z przewodnikiemZapraszamy do zwiedzania z przewodnikiem Warszawy z czasów PRL’u . Na spacerze przybliżymy historię dzieła budowania nowej Warszawy, miasta podnoszonego ze zniszczeń wojennych, przez czasy socrealizmu, aż po koniec PRL-u.

– Tyle ton kamieni,  jak to ustoi ? – dziwiła się pewna przyjezdna podziwiająca kubaturę Pałacu Kultury i Nauki.
– A tego tak naprawdę nikt nie wie – odpowiedział jej przechodzący obok stary Warszawiak..

  • Zobaczycie jak ówczesne doktryny wpłynęły na oblicze architektoniczne naszego miasta. Poznacie różnorodność stylów tamtych lat. Jest to bowiem architektura zarówno podporządkowana „kierowniczej roli partii”, jak i czerpiąca z wzorców zachodnich, są też indywidualne realizacje wybitnych architektów. Nie wszystkie założenia to dzieła wybitne. Jednak wszystkie są na swój sposób wyjątkowe. Wyróżniają się niezwykłą skalą, nowatorską konstrukcją, rozwiązaniami przestrzennymi, a wreszcie architekturą i wystrojem.
  • Dla wielu warszawiaków budowle czasów PRL-u mają wartość sentymentalną. Niektórzy się ich wstydzą, bo takie stare, zniszczone i brudne. Ale mają przecież one także wartość historyczną. Niektóre zostały wpisane do rejestru zabytków i stanowią nasze dziedzictwo kulturowe, np. Pałac Kultury i Nauki. Wiele z nich już na trwałe wpisanych zostało do podręczników architektury XX wieku, np. sztandarowa inwestycja początku lat 50 – Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa – słynny MDM. Część z nich została rozebrana, np. Supersam, kino Moskwa, kino Skarpa, Emilia, czy Stadion Dziesięciolecia – możemy je oglądać jedynie na fotografiach i kadrach filmów. „Zemsta Stalina”, czyli dar od bratnich narodów Związku Radzieckiego – Pałac Kultury i Nauki – obok Kolumny Zygmunta – jest już dla wielu turystów najbardziej rozpoznawalnym obiektem Warszawy! Wciąż potężny, władczy i zarozumiały jest od 1955 roku niezmiennie najwyższym budynkiem w Warszawie !
  • O niektórych śpiewano piosenki, np. o Mariensztacie (pierwszym powojennym osiedlu w Warszawie), czy o wspomnianym już MDM-ie. Niektóre były tłem znanych seriali, np. budowa Dworca Centralnego w „Czterdziestolatku” czy wzniesiony w technologii wielkiej płyty Ursynów Północny w serialu „Alternatywy 4”.

Zatem w drogę ! Poznajmy życie mieszkańców stolicy – miejsca władzy, mieszkania, rozrywki i odpoczynku Warszawy z czasów PRL-u.

Zamów usługę przewodnicką

Osoba do kontaktu : Agata Witt – Kaczycka

 tel. + 48 697 949 726

e-mail: warszawa.gracetour@gmail.com


Podobne wycieczki: