Warszawa czasów PRL

Warszawa czasów PRL’u  Zwiedzanie z przewodnikiem

Warszawa czasów prlZapraszamy do zwiedzania z przewodnikiem Warszawy czasów PRL’u . Na spacerze przybliżymy historię dzieła budowania nowej Warszawy, miasta podnoszonego ze zniszczeń wojennych, przez czasy socrealizmu, aż po koniec PRL-u.

– Tyle ton kamieni,  jak to ustoi ? – dziwiła się pewna przyjezdna podziwiająca kubaturę Pałacu Kultury i Nauki.
– A tego tak naprawę nikt nie wie – odpowiedział jej przechodzący obok stary Warszawiak..

Zobaczycie jak ówczesne doktryny wpłynęły na oblicze architektoniczne naszego miasta. Poznacie różnorodność stylów tamtych lat. Jest to bowiem architektura zarówno podporządkowana „kierowniczej roli partii”, jak i czerpiąca z wzorców zachodnich, są też indywidualne realizacje wybitnych architektów. Nie wszystkie założenia to dzieła wybitne. Jednak wszystkie są na swój sposób wyjątkowe. Wyróżniają się niezwykłą skalą, nowatorską konstrukcją, rozwiązaniami przestrzennymi, a wreszcie architekturą i wystrojem.

Dla wielu warszawiaków budowle czasów PRL-u mają wartość sentymentalną. Niektórzy się ich wstydzą, bo takie stare, zniszczone i brudne. Ale mają przecież one także wartość historyczną. Niektóre zostały wpisane do rejestru zabytków i stanowią nasze dziedzictwo kulturowe, np. Pałac Kultury i Nauki. Wiele z nich już na trwałe wpisanych zostało do podręczników architektury XX wieku, np. sztandarowa inwestycja początku lat 50 – Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa – słynny MDM. Część z nich została rozebrana, np. Supersam, kino Moskwa, kino Skarpa, Emilia, czy Stadion Dziesięciolecia – możemy je oglądać jedynie na fotografiach i kadrach filmów. „Zemsta Stalina”, czyli dar od bratnich narodów Związku Radzieckiego – Pałac Kultury i Nauki – obok Kolumny Zygmunta – jest już dla wielu turystów najbardziej rozpoznawalnym obiektem Warszawy! Wciąż potężny, władczy i zarozumiały jest od 1955 roku niezmiennie najwyższym budynkiem w Warszawie !

O niektórych śpiewano piosenki, np. o Mariensztacie (pierwszym powojennym osiedlu w Warszawie), o wspomnianym już MDM-ie. Niektóre były tłem znanych seriali, np. budowa Dworca Centralnego w „Czterdziestolatku” czy wzniesiony w technologii wielkiej płyty Ursynów Północny w serialu „Alternatywy 4”.

Zatem w drogę ! Poznajmy życie mieszkańców stolicy – miejsca władzy, mieszkania, rozrywki i odpoczynku Warszawy z czasów PRL-u.

Zamów usługę przewodnicką

 Telefon:  + 48 697 949 726

E-mail: warszawa.gracetour@gmail.com


Podobne wycieczki: