Ciekawe Podlasie

Wycieczki szkolne jednodniowe – Ciekawe Podlasie

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.  Muzeum wraz ze skansenem jest malowniczo usytuowane na terenie XIX wiecznego zespołu pałacowo/parkowego. Całość otacza park krajobrazowy z ponad 100 gatunkami drzew i krzewów. Pobyt tu to kompendium wiadomości z zakresu rolnictwa. Patronat merytoryczny nad Muzeum sprawuje Szkołą Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

CIECHANOWIEC

Program podstawowy:

 • w pałacowych salach obejrzymy ekspozycję nawiązującą swym klimatem do zasobnego domu ziemiańskiego i mieszczańskiego z przełomu XIX i XX wieku,
 • spacerując po skansenie zobaczymy przykłady małej i dużej, dawnej architektury wiejskiej z pogranicza Mazowsza i Podlasia, w tym, m.in.: drewniane chałupy, wyposażone zagrody, dworki, kościółki, młyny czy wiatraki,
 • w chałupach prezentowane są zbiory etnograficzne ilustrujące życie codzienne mieszkańców wsi i dawne rzemiosło wiejskie, zaś w zagrodach hodowane są zwierzęta gospodarskie rodzimych ras, które „ożywiają” obejścia,
 • odwiedzimy jedyne w Polsce Muzeum Pisanki, liczące ponad 1000, niekiedy bardzo oryginalnych pisanek z różnych zakątków świata,
 • obejrzymy kolekcję maszyn i narzędzi rolniczych od drewnianego pługa po nowoczesny kombajn,
 • poznamy historię upraw roślin gospodarskich oraz historię chowu i hodowli zwierząt,
 • prześledzimy rozwój weterynarii na przestrzeni lat,
 • poznamy tradycje zielarskie połączone z obejrzeniem tematycznej wystawy oraz poletek uprawnych roślin zdatnych do zażycia lekarskiego.

Program uzupełniający:

 • Edukacja w Muzeum to alternatywna forma nauki, gdzie stawiając na interaktywność, naukę przez zabawę oraz odkrywanie przez doświadczenie – poznajemy realia życia dawnej wsi podlaskiej.
 • Poziom trudności oraz zakres omawianego tematu dobierany jest indywidualnie do potrzeb, wieku oraz możliwości percepcyjnych każdej grupy. Zatem grupą docelową (w zależności od zajęć) mogą być dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, studenci oraz osoby dorosłe.
 • Oferta edukacyjna Muzeum obejmuje, m.in.: Lekcje muzealne z dziedziny weterynarii. Lekcje muzealne i warsztaty z dziedziny pszczelarstwa, Lekcje muzealne i warsztaty z dziedziny tradycji zielarskich. Lekcje muzealne z dziedziny przyrody, Lekcje muzealne z dziedziny drewnianego budownictwa wiejskiego, Lekcje muzealne z dziedziny historii, Lekcje muzealne z dziedziny techniki w rolnictwie, Lekcje muzealne i warsztaty z dziedziny etnograficznej. Pokazy etnograficzne, Lekcje muzealne i warsztaty związane ze świętami (Boże Narodzenie, Wielkanoc).
 • Szczegółowe informacje (wraz z opisami poszczególnych lekcji i warsztatów) znajdują się na stronie internetowej Muzeum www.muzeumrolnictwa.pl > Oferta > Oferta edukacyjna

Świadczenia dodatkowe:

 • Istnieje możliwość zorganizowania ogniska na terenie rekreacyjnym w obrębie parku, z możliwością skorzystania (za dodatkową opłatą) z wiat wyposażonych w stoły i ławy.
 • Dla chętnych: sklepik z tematycznymi pamiątkami

CIECHANOWIEC & GWIZDAŁY

 • Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
 • Gwizdały. Jedyne w Polsce muzeum, gdzie eksponatami są … gwizdki. Dzięki swojej niezwykłej działalności – Muzeum znalazło się w encyklopedii Polskie Rekordy i Osobliwości. Bajecznie kolorowa kolekcja liczy około 1,5 tyś. eksponatów. Zobaczymy tu, m.in.: drewniane gwizdki ludowo-odpustowe, gwizdki zabawki, gwizdki branżowe (sportowe, kolejowe, harcerskie, milicyjne i policyjne), gwizdki techniczne (od czajników i parowozów) oraz instrumenty muzyczne (flety, okaryny, fujarki oraz organy). Weźmiemy też udział w pokazie, w czasie którego zobaczymy jak powstają gliniane gwizdkowe cudeńka.

CIECHANOWIEC & LIW

 • Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
 • Liw. Zakonserwowane ruiny gotyckiego zamku książąt mazowieckich wzniesionego w XV wieku jako strażnica graniczna wschodniego Mazowsza. W odbudowanym dworze dawnej kancelarii starostwa liwskiego oraz zamkowej wieży bramnej ma swoją siedzibę muzeum historyczne z m.in. kolekcją broni i uzbrojenia z różnych epok, obrazy i grafiki o tematyce batalistycznej oraz galerię XVII/XVII wiecznych portretów sarmackich. Grupom szkolnym polecamy obejrzenie zamku tylko z zewnątrz i wysłuchanie tematycznych legend i opowieści związanych z warownią. Zajrzymy również do przykościelnego parku, który został obsadzony rzadkimi gatunkami drzew. Poczytamy ciekawe „sentencje ekologiczne”, które zostały umieszczone przy każdym drzewie.

CIECHANOWIEC & ZUZELA

 • Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
 • Zuzela. Muzeum Lat Dziecięcych Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas Tysiąclecia, Stefan kardynał Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku we wsi Zuzela, jako syn tutejszego organisty. Muzeum znajduje się w zrekonstruowanym, drewnianym budynku dawnej wiejskiej szkoły. Zobaczymy tu odtworzone mieszkanie państwa Wyszyńskich z tematycznymi pamiątkami oraz wyposażoną izbę szkolną z początku XX wieku.

Zobacz również: