W sercu Gór Świętokrzyskich

Wycieczki  jednodniowe – W sercu Gór Świętokrzyskich

Jednodniowa wycieczka w Góry Świętokrzyskie.

Wariant nr 1   ŚWIĘTY KRZYŻ & HUTA SZKLANA

 • Przejazd Kolejką Świętokrzyską. Przejazd kolejką typu „ciuchcia”, która wygodnie zawozi nas do Klasztoru na Świętym Krzyżu. Po zakończonym zwiedzaniu – powrót (również kolejką) – na miejsce parkowania autokaru. Trasa kolejki biegnie przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego z najpiękniejszym jej fragmentem 200-letnich drzew Puszczy Jodłowej.
 • Święty Krzyż. W czasach przedchrześcijańskich, Góra Łysiec, współcześnie znana jako Święty Krzyż, była miejscem kultu pogańskiego. Ludowe przekazy mówią, że przed wiekami, to zewsząd widoczne wzgórze, upodobały sobie czarownice. Podczas organizowanych przez nie sabatów odprawiane były tajemne gusła, trwała piekielna zabawa i tańce. W XII wieku, węgierski królewicz Emeryk, przywiedziony w to miejsce przez Anioła, pozostawił tu Relikwie Krzyża Świętego. Zaś ówcześnie panujący Bolesław Chrobry ufundował zbudowanie na owej górze kościoła, w którym mógłby spocząć ten święty dar. Wkrótce okoliczni mieszkańcy zaczęli Łysą Górę nazywać Świętym Krzyżem zaś całe góry – świętokrzyskimi. Jako pierwsi przybyli tu Benedyktyni, którzy z czasem rozbudowali kościół i założyli klasztor. Obecnie, to najstarsze w Polsce sanktuarium, jest pod opieką Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Święty Krzyż jest nie tylko miejscem pielgrzymek, ale również ogromną atrakcją turystyczną. Położony w samym sercu Gór Świętokrzyskich – stał się ich niekwestionowanym symbolem. W programie – do wyboru:
  • Platformy widokowe z przepiękną panoramą Gór Świętokrzyskich oraz widokiem na unikatowe, kwarcytowe gołoborza.
  • Klasycystyczny kościół z XVIII wieku.
  • Kaplica Oleśnickich, w której znajduje się relikwiarz z cząstkami drzewa Krzyża Świętego, a w jej podziemiach krypta grobowa.
  • Zabudowania klasztorne, w tym wirydarz otoczony gotyckimi krużgankami.
  • Krypta grobowa księcia Jeremiego Korybuta Wiśniowieckiego.
  • Muzeum Misyjne ze zbiorami etnograficznymi przywożonymi głównie z tzw. Czarnej Afryki.
  • Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego
 • Huta Szklana. Wizyta w BabyJagowie. Ożywiona kraina świętokrzyskich legend i innych bajkowych elementów i postaci. Pomysłowo zagospodarowany teren z naturalnej wielkości „bajkowymi” obiektami. Do wszystkich pomieszczeń można wejść i bawić się znajdującymi się tam bajkowymi rekwizytami. Zobaczymy tu, m.in.: Naturalnej wielkości chatkę Baby Jagi na kurzej stópce z ustylizowana żywą Babą Jagą. Odtworzoną zgodnie z legendami – kamienną Jaskinię Zbója Madeja, z żywym Zbójem, pilnującym swoich skarbów i śpiącym na czarcim (madejowym) łożu. Domek Jasia i Małgosi z czarownicą wabiącą dzieci do wejścia. Spotkamy Świętokrzyską Czarownicę, jedną z wielu, które odbywały sabaty na Łysej Górze. Wejdziemy do Łodzi Wikingów, legendarnych skandynawskich wojowników. Poczujemy dreszczyk adrenaliny w Tunelu Strachu, gdzie naprawdę przestraszą nas diabły, kościotrupy, skazańcy w lochach, jęki dusz potępionych, nietoperze i czarownice. Po „trudach” zwiedzania czas wolny na zabawę na dobrze zagospodarowanym placu zabaw. Dla chętnych: sklepik z tematycznymi pamiątkami

Wariant nr 2   ŚWIĘTY KRZYŻ & HUTA SZKLANA

 • Przejazd Kolejką Świętokrzyską (w obie strony)
 • Święty Krzyż
 • Huta Szklana. Pobyt w Osadzie Średniowiecznej. Nietypowe miejsce, gdzie czas cofa się o kilka stuleci. Odtworzona, z dbałością o szczegóły, średniowieczna osada. Żywy skansen z XII/XIV wiecznymi chałupami, zagrodami i warsztatami średniowiecznych rzemieślników spod Świętego Krzyża. Wystrój każdej z chat poświęcony jest innej profesji. Zobaczymy tu, np. miejsce pracy kowala, szewca, tkaczki, garncarki, zielarki czy wikliniarza. W każdej z nich, jest osoba ciekawie opowiadająca o danym zawodzie, prezentująca dawne narzędzia i sposoby posługiwania się nimi. Dla zainteresowanych: Oprócz zwiedzania Osady, dodatkowa oferta interaktywnych warsztatów oraz aktywnych zajęć integrujących grupę. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Osady: www.osadasredniowieczna.eu > Osada

Wariant nr 3   ŚWIĘTY KRZYŻ & NOWA SŁUPIA

 • Przejazd Kolejką Świętokrzyską. Przejazd kolejką typu „ciuchcia”, która wygodnie zawozi nas do Klasztoru na Świętym Krzyżu. Trasa kolejki biegnie przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego z najpiękniejszym jej fragmentem 200-letnich drzew Puszczy Jodłowej.
 • Święty Krzyż
 • Droga Królewska”. Około 2 km, dawna droga pątnicza, którą na Święty Krzyż pielgrzymowali, m.in. polscy królowie (stąd nazwa) – biegnąca od Nowej Słupi na szczyt Łysej Góry – czyli pod górę. My ułatwimy sobie nieco zadanie. Trasę przejdziemy odwrotnie, tzn. ze szczytu – w dół – do Nowej Słupi. Dawna Droga Królewska stanowi obecnie najpiękniejszy szlak pieszy Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Czas przejścia wynosi ok. 45 minut.
 • Nowa Słupia. Pobyt w Osadzie Starożytnego Hutnictwa. Pobyt tu to swoista podróż w czasie do pierwszych wieków naszej ery. W okresie wpływów rzymskich, ludność zamieszkująca te tereny, stworzyła w tym miejscu, jeden z największych centrów starożytnego hutnictwa. Prawie każdy z nas słyszał o dymarkach świętokrzyskich. Jednak ludzie trudniący się hutnictwem żelaza nie byli w stanie zajmować się jednocześnie innymi rzemiosłami. A przecież potrzebowali również żywności, ubrań, narzędzi i przedmiotów codziennego użytku. Potrzeby te były zaspokajane w warsztatach działających często obok stanowisk hutniczych. Jak zatem wyglądała nie tylko praca, ale również codzienne życie w okresie najstarszej historii Gór Świętokrzyskich? Zapraszamy do zrekonstruowanej Osady z czasów styku dwóch różnych cywilizacji starożytnych – kultury rzymskiej i barbarzyńskiej. Osadę tworzą obiekty wykonane techniką, jaką posiadali hutnicy sprzed 2000 lat – bez użycia choćby jednego gwoździa. Zobaczymy tu, m.in. chaty różnego przeznaczenia, kopalnię rud żelaza, kuźnię, starożytną saunę, piecowisko i stanowisko hutnicze oraz tzw. strefę rzymską z wieżą strażniczą i Wałem Hadriana. Uzupełnienie stanowią liczne narzędzia, stroje czy przedmioty użytku codziennego. W programie: Zwiedzamy Osadę, przechodząc do kolejnych stanowisk, gdzie uczestnicy nie tylko słuchają, ale również biorą czynny udział w interaktywnych pokazach, próbując wcielić się w rolę starożytnych rzemieślników. Poznamy bliżej, m.in.: Realia funkcjonowania pradziejowego gospodarstwa domowego, Stanowisko hutnicze, Warsztat kowalski i Stanowisko garncarskie.

Wariant nr 4   ŚWIĘTY KRZYŻ & NOWA SŁUPIA

 • Przejazd Kolejką Świętokrzyską (w jedną stronę)
 • Święty Krzyż 
 • Droga Królewska”
 • Nowa Słupia. Zwiedzanie Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego. Pobyt tu to kompendium wiedzy na temat starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego. Na lokalizację muzeum wpłynęło odkrycie fragmentów starożytnych pieców hutniczych na skraju Nowej Słupi bezpośrednio przy drodze wiodącej na szczyt Łysej Góry. Ciekawostką jest to, że budynek placówki, w pierwszej kolejności był pawilonem ochronnym nad odkopanymi reliktami starożytnego hutnictwa. Stopniowo wzbogacany zasób wiedzy o starożytnym hutnictwie spowodował konieczność rozszerzenia ekspozycji, a w następnych latach potrzebę rozbudowy całej placówki. W rozbudowanym Muzeum uwagę skupiają przede wszystkim fragmenty dawnych pieców hutniczych, odsłonięte i pozostawione w tym samym miejscu, gdzie funkcjonowały przed 20 stuleciami. Ekspozycja uzupełniająca obrazuje terytorialny zasięg hutnictwa świętokrzyskiego, wyjaśnia technologię i organizację wytopów oraz prezentuje wyroby żelazne, wykonane z uzyskanego tą droga metalu. Przedstawione są również metody jakimi posługują się naukowcy w czasie prowadzenia badań. Muzeum posiada także specjalną pracownię, która stanowi bazę dla ekip badawczych. Zwiedzanie ekspozycji muzealnej z przewodnikiem.

Wariant nr 5   ŚWIĘTY KRZYŻ & NOWA SŁUPIA

 • Przejazd Kolejką Świętokrzyską (w jedną stronę)
 • Święty Krzyż
 • Droga Królewska”
 • Nowa Słupia. Zwiedzanie Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego
 • Nowa Słupia. Pobyt w Osadzie Starożytnego Hutnictwa. W tym wariancie zwiedzamy teren i zabudowania Osady z przewodnikiem – BEZ udziału w interaktywnych pokazach.