CIECHANOWIEC & ZUZELA & GWIZDAŁY & LIW


RAMOWY PROGRAM


 • Podstawienie autokaru. Spotkanie z przewodnikiem.
 • Wyjazd z Warszawy.

Program podstawowy

 • Ciechanowiec. Muzeum Rolnictwa. Muzeum wraz ze skansenem jest malowniczo usytuowane na terenie XIX wiecznego zespołu pałacowo-parkowego.Całość otacza park krajobrazowy z ponad 100 gatunkami drzew i krzewów. Pobyt tu to kompendium wiadomości z zakresu rolnictwa. Patronat merytoryczny nad Muzeum sprawuje Szkołą Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W programie, m.in.:

 • w pałacowych salach obejrzymy ekspozycję nawiązującą swym klimatem do zasobnego domu ziemiańskiego i mieszczańskiego z przełomu XIX i XX wieku,
 • spacerując po skansenie zobaczymy przykłady małej i dużej, dawnej architektury wiejskiej z pogranicza Mazowsza i Podlasia, w tym, m.in.: drewniane chałupy, wyposażone zagrody, dworki, kościółki, młyny czy wiatraki,
 • w chałupach prezentowane są zbiory etnograficzne ilustrujące życie codzienne mieszkańców wsi i dawne rzemiosło wiejskie, zaś w zagrodach hodowane są zwierzęta gospodarskie rodzimych ras, które „ożywiają” obejścia,
 • odwiedzimy jedyne w Polsce Muzeum Pisanki, liczące ponad 1000, niekiedy bardzo oryginalnych pisanek z różnych zakątków świata,
 • obejrzymy kolekcję maszyn i narzędzi rolniczych od drewnianego pługa po nowoczesny kombajn,
 • poznamy historię upraw roślin gospodarskich oraz historię chowu i hodowli zwierząt,
 • prześledzimy rozwój weterynarii na przestrzeni lat,
 • poznamy tradycje zielarskie połączone z obejrzeniem tematycznej wystawy oraz poletek uprawnych roślin zdatnych do zażycia lekarskiego.
 • Czas wolny na posiłek

Program uzupełniający (do wyboru JEDNA z trzech atrakcji) :

 • Zuzela. Muzeum Lat Dziecięcych Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas Tysiąclecia, Stefan kardynał Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku we wsi Zuzela, jako syn tutejszego Organisty. Muzeum znajduje się w zrekonstruowanym, drewnianym budynku dawnej wiejskiej szkoły. Zobaczymy tu odtworzone mieszkanie państwa Wyszyńskich z tematycznymi pamiątkami oraz wyposażoną izbę szkolną z początku XX wieku.
 • Gwizdały. Muzeum Gwizdka. Jedyne w Polsce muzeum, gdzie eksponatami są … gwizdki. Dzięki swojej niezwykłej działalności – Muzeum znalazło się w encyklopedii Polskie Rekordy i Osobliwości. Bajecznie kolorowa kolekcja liczy około 1,5 tyś. eksponatów. Zobaczymy tu, m.in.: drewniane gwizdki ludowo-odpustowe, gwizdki zabawki, gwizdki branżowe (sportowe,  kolejowe, harcerskie, milicyjne i  policyjne), gwizdki techniczne (od czajników i parowozów) oraz instrumenty muzyczne (flety, okaryny, fujarki oraz organy). Weźmiemy też udział w pokazie, w czasie którego zobaczymy jak powstają gliniane gwizdkowe cudeńka.
 • Liw. Muzeum/Zbrojownia. Zakonserwowane ruiny gotyckiego zamku książąt mazowieckich wzniesionego w XV wieku jako strażnica graniczna wschodniego Mazowsza. W odbudowanym dworze dawnej kancelarii starostwa liwskiego oraz zamkowej wieży bramnej ma swoją siedzibę muzeum historyczne. Zobaczymy tu, m.in. jedną z największych w Polsce kolekcję broni i uzbrojenia z różnych epok, obrazy i grafiki o tematyce batalistycznej oraz galerię XVII/XVII wiecznych portretów sarmackich. Poznamy również liczne legendy związane z zamkiem. Po pobycie na zamku, w przykościelnym parku, który został obsadzony rzadkimi gatunkami drzew –poczytamy ciekawe „sentencje ekologiczne”, które zostały umieszczone przy każdym drzewie.
 • Trasa powrotna do Warszawy.
 • Przyjazd na miejsce podstawienia autokaru. Zakończenie wycieczki.


Zobacz również:


GALERIA