Zwiedzanie Cmentarza Żydowskiego


ZWIEDZANIE CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO

Jeden z najcenniejszych zabytków żydowskiej Warszawy. Założony w 1806 roku, jest jednym z nielicznych czynnych obecnie w Polsce cmentarzy żydowskich.

Zachowało się na nim około 200 tys.pomników nagrobnych. Wiele z nich ma wybitną wartość nie tylko historyczną, ale i artystyczną.  W czasie II wojny światowej był częścią terenu getta. Cudem uniknął zniszczeń. Po wojnie zarósł drzewami i krzakami, a bandy złodziei zdewastowały wiele pomników. Obecnie trwa akcja ratowania najcenniejszych z nich, renowacji grobowców i porządkowania terenu. Możemy tu znaleźć groby rabinów i cadyków, wielkich przemysłowców i polityków, ludzi kultury i nauki. Wielu z nich znamy nie tylko z historii narodu żydowskiego, ale również z historii Warszawy, jak i również z historii Polski.

Pochowani są tu, m.in.: Szlomo Zalman Lipszyc (pierwszy naczelny rabin Warszawy zmarły w 1839r.), Ludwik Zamenhof (twórca języka esperanto), Adam Czerniaków (prezes Judenratu w warszawskim getcie), Icchok Lejb Perec (znany pisarz), Henryk Wawelberg (założyciel pierwszej Szkoły Technicznej w Warszawie), Ester Rachel Kamińska (wybitna aktorka, twórczyni Teatru Żydowskiego   w Warszawie), Marek Edelman zmarły w 2009 roku ostatni przywódca powstania w getcie warszawskim i wielu innych. Znajduje się tu również pomnik nad symboliczną mogiłą Janusza Korczaka (znanego pedagoga i opiekuna Domu Sierot w Warszawie), który ukazuje go w chwili, gdy wraz z dziećmi z sierocińca podąża do hitlerowskiego obozu zagłady.


Zobacz również: