śladami powstańca szczęściarza, zwiedzanie Warszawy