Wycieczki tematyczne po Warszawie

Szlakiem
„Kamieni na Szaniec”,
Szlak Niepodległości,
Śladami Powstańca Szczęściarza
Szlakiem Powstania Warszawskiego,
Wrzesień 1939 i lata okupacji,
Śladami getta warszawskiego
Szlakiem Powstańca Szczęściarza