Warszawa miasto wielokulturowe

Zwiedzanie Warszawy – Warszawa wielokulturowa

Na przestrzeni wieków, w przeciwieństwie do innych krajów Europy, pokojowe współistnienie w Rzeczypospolitej wielu wyznań i religii – było szczytnym wyjątkiem. Dla jednych „schronienie dla heretyków”, dla innych państwo bez stosów. To właśnie w Polsce znajdowali schronienie prześladowani na Zachodzie reformatorzy religijni i wyznawcy religii mojżeszowej.

Pozycja Rzeczypospolitej, jako kraju otwartego na inność i obcość była usankcjonowana w pierwszym europejskim edykcie tolerancji – Akcie Konfederacji Warszawskiej.  Akt został uchwalony na sejmie konwokacyjnym w 1573r. Był to polityczny akt tolerancji religijnej. Zaprzysiężenie wieczystego pokoju między różnowiercami w wierze, aby „dla różnej wiary i odmiany w Kościelach krwie nie przelewać”. Dokument ten uważany jest za początek gwarantowanej prawnie tolerancji religijnej. Dzisiejszej swobody wyznania dowolnej religii – zarówno religii dominującej w danym państwie, jak i innych różnych od niej.

Nasze wycieczki „Warszawskie ścieżki tolerancji” mają na celu przybliżenie uczestnikom wiedzy na temat Warszawy wielu wyznań i kultur. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi propozycjami.


Warszawskie Ścieżki Tolerancji

Trasy zwiedzania