Warszawa miasto wielokulturowe

Na przestrzeni wieków, w przeciwieństwie do innych krajów Europy, pokojowe współistnienie w Rzeczypospolitej wielu wyznań i religii – było szczytnym wyjątkiem. Dla jednych „schronienie dla heretyków”, dla innych państwo bez stosów – to właśnie w Polsce znajdowali schronienie prześladowani na Zachodzie reformatorzy religijni i wyznawcy religii mojżeszowej.

Pozycja Rzeczypospolitej, jako kraju otwartego na inność i obcość była usankcjonowana w pierwszym europejskim edykcie tolerancji – Akcie Konfederacji Warszawskiej uchwalonej na sejmie konwokacyjnym w 1573r. Był to polityczny akt tolerancji religijnej, zaprzysiężenie wieczystego pokoju między różnowiercami w wierze, aby „dla różnej wiary i odmiany w Kościelach krwie nie przelewać”. Dokument ten uważany jest za początek gwarantowanej prawnie tolerancji religijnej – dzisiejszej swobody wyznania dowolnej religii – zarówno religii dominującej w danym państwie, jak i innych różnych od niej.


Warszawskie Ścieżki Tolerancji
TRASY ZWIEDZANIA