Wycieczki Góry Świętokrzyskie

Wyjazdy jednodniowe w Góry Świętokrzyskie

RAMOWY PROGRAMINNE ATRAKCJE

W programie:

 • Przejazd Kolejką Świętokrzyską. Przejazd kolejką typu „ciuchcia”, która wygodnie zawozi nas do Klasztoru na Świętym Krzyżu. Po zakończonym zwiedzaniu – powrót (również kolejką) – na miejsce parkowania autokaru. Trasa kolejki biegnie przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego z najpiękniejszym jej fragmentem 200-letnich drzew Puszczy Jodłowej.
 • Święty Krzyż. W czasach przedchrześcijańskich, Góra Łysiec, współcześnie znana jako Święty Krzyż, była miejscem kultu pogańskiego. Ludowe przekazy mówią, że przed wiekami, to zewsząd widoczne wzgórze, upodobały sobie czarownice. Podczas organizowanych przez nie sabatów odprawiane były tajemne gusła, trwała piekielna zabawa i tańce. W XII wieku, węgierski królewicz Emeryk, przywiedziony w to miejsce przez Anioła, pozostawił tu Relikwie Krzyża Świętego. Zaś ówcześnie panujący Bolesław Chrobry ufundował zbudowanie na owej górze kościoła, w którym mógłby spocząć ten święty dar. Wkrótce okoliczni mieszkańcy zaczęli Łysą Górę nazywać Świętym Krzyżem zaś całe góry – świętokrzyskimi. Jako pierwsi przybyli tu Benedyktyni, którzy z czasem rozbudowali kościół i założyli klasztor. Obecnie, to najstarsze w Polsce sanktuarium, jest pod opieką Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Święty Krzyż jest nie tylko miejscem pielgrzymek, ale również ogromną atrakcją turystyczną. Położony w samym sercu Gór Świętokrzyskich – stał się ich niekwestionowanym symbolem. W programie:
  • Platformy widokowe z przepiękną panoramą Gór Świętokrzyskich oraz widokiem na unikatowe, kwarcytowe gołoborza.
  • Klasycystyczny kościół z XVIII wieku.
  • Kaplica Oleśnickich, w której znajduje się relikwiarz z cząstkami drzewa Krzyża Świętego, a w jej podziemiach krypta grobowa.
  • Zabudowania klasztorne, w tym wirydarz otoczony gotyckimi krużgankami.
  • Krypta grobowa księcia Jeremiego Korybuta Wiśniowieckiego.
  • Muzeum Misyjne ze zbiorami etnograficznymi przywożonymi głównie z tzw. Czarnej Afryki.
  • Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego
 • Święta Katarzyna. Muzeum minerałów, kamieni szlachetnych i skamieniałości. Fascynująca podróż po świecie drogich kamieni. Gromadzona przez ćwierć wieku kolekcja, liczy obecnie ponad 1000 eksponatów z całego świata. Rzadkie okazy naturalne, wyszlifowane klejnoty, rzeźby z kamieni, doskonale zachowane skamieniałości. Autentyczny zachwyt budzą nie tylko unikatowe okazy, ale również sposób ich prezentacji. Umieszczone w szklanych gablotach są profesjonalnie wyeksponowane i oświetlone. Wszystko mieni się setkami barw, a wyszlifowane klejnoty połyskują w świetle halogenów. Zobaczymy tu również jedną z największych na świecie kolekcję krzemienia pasiastego. Ekspozycję zwiedzamy z przewodnikiem, który fachowo wprowadzi nas w fascynujący świat minerałów, opowie różne ciekawostki, uchyli tajemnice cennych klejnotów i sekrety ich obróbki. Odwiedzimy również autentyczną szlifiernię krzemienia pasiastego, w której na własne oczy zobaczymy jak naturalny kamyk zmienia się w „oczko” jubilerskie. Dla chętnych: zakupy w firmowym sklepie.
 • Trasa powrotna do Warszawy.
 • Przyjazd na miejsce podstawienia autokaru. Zakończenie wycieczki.

UWAGA!

 • Zaprezentowany powyżej program wycieczki jest PRZYKŁADOWY i może zostać (zgodnie z życzeniem) zmodyfikowany.
 • W zakładce INNE ATRAKCJE przedstawiamy inne ciekawe miejsca, które, jeśli Państwa zainteresują, mogą zostać umieszczone w programie zamawianej przez Was wycieczki.
 • Biuro z wybranych miejsc układa program i dokonuje wszelkich rezerwacji.
 • Warunek – realizacja wybranych atrakcji – musi być wykonalna czasowo i organizacyjnie.

Zobacz również:

INNE ATRAKCJE
 • Huta Szklana. Pobyt w Osadzie Średniowiecznej. Nietypowe miejsce, gdzie czas cofa się o kilka stuleci. Odtworzona, z dbałością o szczegóły, średniowieczna osada. Żywy skansen z XII/XIV wiecznymi chałupami, zagrodami i warsztatami średniowiecznych rzemieślników spod Świętego Krzyża. Wystrój każdej z chat poświęcony jest innej profesji. Zobaczymy tu, np. miejsce pracy kowala, szewca, tkaczki, garncarki, zielarki czy wikliniarza. W każdej z nich, jest osoba ciekawie opowiadająca o danym zawodzie, prezentująca dawne narzędzia i sposoby posługiwania się nimi.
 • Nowa Słupia. Pobyt w Osadzie Starożytnego Hutnictwa. Pobyt tu to swoista podróż w czasie do pierwszych wieków naszej ery. W okresie wpływów rzymskich, ludność zamieszkująca te tereny, stworzyła w tym miejscu, jeden z największych centrów starożytnego hutnictwa. Prawie każdy z nas słyszał o dymarkach świętokrzyskich. Jednak ludzie trudniący się hutnictwem żelaza nie byli w stanie zajmować się jednocześnie innymi rzemiosłami. A przecież potrzebowali również żywności, ubrań, narzędzi i przedmiotów codziennego użytku. Potrzeby te były zaspokajane w warsztatach działających często obok stanowisk hutniczych. Jak zatem wyglądała nie tylko praca, ale również codzienne życie w okresie najstarszej historii Gór Świętokrzyskich? Zapraszamy do zrekonstruowanej Osady z czasów styku dwóch różnych cywilizacji starożytnych – kultury rzymskiej i barbarzyńskiej. Osadę tworzą obiekty wykonane techniką, jaką posiadali hutnicy sprzed 2000 lat – bez użycia choćby jednego gwoździa. Zobaczymy tu, m.in. chaty różnego przeznaczenia, kopalnię rud żelaza, kuźnię, starożytną saunę, piecowisko i stanowisko hutnicze oraz tzw. strefę rzymską z wieżą strażniczą i Wałem Hadriana. Uzupełnienie stanowią liczne narzędzia, stroje czy przedmioty użytku codziennego. Zwiedzanie Osady z przewodnikiem.
 • Nowa Słupia. Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego. Pobyt tu to kompendium wiedzy na temat starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego. Na lokalizację muzeum wpłynęło odkrycie fragmentów starożytnych pieców hutniczych na skraju Nowej Słupi bezpośrednio przy drodze wiodącej na szczyt Łysej Góry. Ciekawostką jest to, że budynek placówki, w pierwszej kolejności był pawilonem ochronnym nad odkopanymi reliktami starożytnego hutnictwa. Stopniowo wzbogacany zasób wiedzy o starożytnym hutnictwie spowodował konieczność rozszerzenia ekspozycji, a w następnych latach potrzebę rozbudowy całej placówki. W rozbudowanym Muzeum uwagę skupiają przede wszystkim fragmenty dawnych pieców hutniczych, odsłonięte i pozostawione w tym samym miejscu, gdzie funkcjonowały przed 20 stuleciami. Ekspozycja uzupełniająca obrazuje terytorialny zasięg hutnictwa świętokrzyskiego, wyjaśnia technologię i organizację wytopów oraz prezentuje wyroby żelazne, wykonane z uzyskanego tą droga metalu. Przedstawione są również metody jakimi posługują się naukowcy w czasie prowadzenia badań. Muzeum posiada także specjalną pracownię, która stanowi bazę dla ekip badawczych. Zwiedzanie ekspozycji muzealnej z przewodnikiem.
 • Wąchock. Kompleks klasztorny z 1179 roku. Jeden z najpiękniejszych przykładów architektury romańskiej i gotyckiej w Polsce. Pobyt tu to „żywa” lekcja nie tylko historii, lecz też patriotyzmu. Nieodłączną częścią kompleksu jest bowiem Panteon Pamięci Podziemnego Państwa Polskiego z lat 1939-1945. Na murze klasztornym – liczne tablice pamiątkowe, symbole i odznaczenia upamiętniające działalność zgrupowań partyzanckich. W programie: Zwiedzanie XII wiecznego kompleksu kościelno/klasztornego, w tym: wnętrze kościoła, klasztorne krużganki, kapitularz, karcer, refektarz i ogród. Dla zainteresowanych: Muzeum Pamięci Walki o Niepodległość Narodu z wystawą dokumentującą zrywy niepodległościowe narodu polskiego od czasów Rzeczypospolitej przedrozbiorowej przez kolejne powstania i wojny aż po działalność Solidarności.