Zwiedzanie Zamku Królewskiego


Zwiedzanie Zamku Królewskiego z przewodnikiem

Dzięki wysiłkowi całego społeczeństwa Zamek Królewski w Warszawie został odbudowany w zaledwie kilka lat. 
Niczym mityczny feniks odradził się z popiołów, a dla przyszłych pokoleń Polaków jest świadectwem niezłomnej walki o pamięć i tożsamość naszego narodu.

Pierwotnie siedziba – gród książąt mazowieckich, oficjalną rezydencją królewską stał się Zamek za czasów króla Zygmunta III Wazy.  Pamiątka po dynastii Wazów jest dzisiejsza fasada Zamku, jednakże wnętrza przypominają już nam o ostatnim królewskim gospodarzu tego miejsca – królu Stanisławie Auguście Poniatowskim. Zwiedzając zamkowe apartamenty podziwiamy kunszt królewskich architektów, jak również zachwycamy się pomysłowością króla i jego znakomitym wyczuciem piękna i elegancji. Odwiedzamy pomieszczenia związane z najsłynniejszymi wydarzeniami z czasów stanisławowskich: uchwaleniem Konstytucji III Maja oraz słynnymi obiadami czwartkowymi.

W XIX wieku kiedy Polska była podzielona między trzech zaborców, na Zamku nikt nie mieszkał na stałe. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Zamek stał się siedzibą prezydenta Polski. We wrześniu 1939 roku A. Hitler wydał rozkaz zniszczenia dawnej rezydencji królów polskich, ponieważ dawna rezydencja królewska była potężnym symbolem polskiej suwerenności. Zanim Niemcy wkroczyli na  Zamek, jego pracownicy wynieśli najcenniejsze działa sztuki. Na początku 1940 roku hitlerowcy wywiercili w ścianach Zamku tysiące otworów na materiały wybuchowe. Jednak decyzja o wysadzeniu Zamku została przełożona aż do września 1944 r. Najprawdopodobniej jego unicestwienie  nastąpiło 13 wrześni 1944 roku  Zamek który obecnie podziwiamy nie istniał aż do wczesnych lat 70 tych XX wieku. Po wojnie władze komunistyczne nie były zainteresowane odbudową rezydencji  – symbolu polskiej monarchii. Dopiero na początku 1970 roku władze zezwoliły na odbudowę Zamku, ale nie sfinansowały jego odbudowy…

Czas zwiedzania: ok. 1,5 godziny

Koszt usługi przewodnickiej: 150 zł

Uwaga ! Zgodnie z regulaminem po Zamku 1 przewodnik może oprowadzać grupy max. 25 osobowe.


FORMULARZ KONTAKTOWY – zamów przewodnika

Imię i nazwisko

Adres email

Numer telefonu

Treść


Zobacz również :