Warszawskim szlakiem religii


Zwiedzanie Warszawy, Warszawskim szlakiem religii

Zapraszamy na zwiedzanie Warszawy ścieżkami tolerancji, gdzie poznamy religię i kulturę społeczności, które od wieków tworzą historię naszego miasta. Nasz przewodnik po Warszawie opowie o bogatej historii wielokulturowej i wyznaniowej Warszawy.

Na trasie odwiedzimy:

  1. Parafię Warszawską Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej kościół Świętej Trójcy lub Parafię Warszawską Kościoła Ewangelicko – Reformowanego w Polsce kościół parafialny.

  2. Parafię Warszawską Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – cerkiew prawosławna pw. św.Jana Klimaka, cmentarz prawosławny lub katedrę Metropolitalną pw. Równej Apostołom św. Marii Magdaleny.

  3. Warszawską Gminę Wyznaniową Żydowską Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP – synagogę im. Zalmana i Ryfki Małżonków Nożyków.

  4. Warszawską Muzułmańską Gminę Wyznaniową Muzułmańskiego Związku Religijnego RP – meczet i Centrum Kultury Islamu.

Zobacz również: