Cmentarz Powązki Wojskowe


ZWIEDZANIE CMENTARZ POWĄZKI WOJSKOWE

Cmentarz Powązki Wojskowe powstał jako cmentarz prawosławny jeszcze za czasów carskich. Po 1918 roku przekształcono go w cmentarz wojskowy. Bez przesady można powiedzieć, że nekropolia ta jest jak wielki podręcznik historii – historii nie tylko Warszawy, ale nade wszystko Polski. Zwiedzanie Powązek Wojskowych z przewodnikiem rozpoczynamy od grobu Marka Kotańskiego.

Na cmentarzu tym spoczywają powstańcy listopadowi i styczniowi, ale też Rosjanie z armii carskiej. Są mogiły obrońców kraju z 1920 roku, lecz również Juliana Marchlewskiego i Karola Świerczewskiego, którzy wkroczyli wtedy do Polski z Armią Czerwoną. Leżą dowódcy AK z Tadeuszem Komorowskim „Borem” na czele, bohaterowie Polski Podziemnej i Powstania Warszawskiego, a zaraz obok komunistyczna elita z Bolesławem Bierutem i Wiesławem Gomułką. Znajduje się tu również, tzw. Kwatera Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej – tych, którzy zginęli w katastrofie prezydenckiego samolotu 10.04.2010 r.

Na trasie naszego spaceru odwiedzimy groby i jednych, i drugich, bo wszyscy oni są częścią historii. Cmentarz Wojskowy służy jednak nie tylko wojsku i politykom. Pochowano tu również sławy polskiej kultury i sportu, osoby znane z kart encyklopedii i osoby, o których pisano onegdaj na pierwszych stronach gazet, by wspomnieć, np. Juliana Tuwima, Jana Brzechwę, Zofię Nałkowską, Leona Schillera, Tadeusza Łomnickiego, Jacka Kuronia,  Kazimierz Górskiego i wielu innych.

Zwiedzanie Cmentarza Powązki Wojskowe trwa ok. 1,5 godziny


Zobacz również: