Grace Tour – biuro turystyczne – O Nas


Grace Tour – biuro turystyczne – jesteśmy jednym z najdłużej działających firm na warszawskim rynku turystycznym.  Organizujemy wycieczki od 1994 roku.

Specjalizujemy się w organizacji:

Grace Tour biuro turystyczne wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży,

Grace Tour biuro turystyczne wyjazdów dla dorosłych, wyjazdów weekendowych,

Grace Tour biuro turystyczne świadczeniu profesjonalnych usług przewodnickich po Warszawie.


Stali Klienci szczególnie cenią nasze indywidualne podejście do każdego zlecenia, a zdobyte zaufanie przekłada się na wieloletnią współpracę.
Największym wyrazem uznania dla naszej pracy jest uśmiech na twarzy zadowolonych uczestników oraz ponowne skorzystanie z naszych usług. Jednocześnie wielkie znaczenie ma dla nas nowy Klient.

W myśl naszego zawodowego motta: Jeden zadowolony Klient to dziesięciu nowych Klientów, jeden niezadowolony Klient to dwudziestu straconych Klientów dbałość o rzetelność usług jest naszym priorytetem.


Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

Jesteśmy koncesjonowanym organizatorem turystycznym – wpisanym do rejestru organizatorów turystycznych pod nr K-299, prowadzonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Posiadamy Gwarancję Ubezpieczeniową na rzecz klienta wydaną przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa o numerze  04.016.242 ważną od 01.01.2018 do 31.12.2018. Przedmiotem gwarancji jest:

  • zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów powrotu klientów Biura z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy Biuro wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu,
  • zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, gdy z przyczyn dotyczących Biura lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana,
  • zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Biura lub osób, które działają w jego imieniu.
  • Gwarancja spełnia wymogi Ustawy z dnia 29.08.1997 o usługach turystycznych.
  • Beneficjentem Gwarancji jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26,  03-719 Warszawa.

Galeria i podziękowania